Administratorem danych osobowych jest Passimed s.c. prowadząca działalność gospodarczą pod adresem ul. Makuszyńskiego 15, 31-752 Kraków, NIP 6783124453 oraz REGON 121417373, adres poczty elektronicznej: biuro@passimed.pl.

    Zapraszamy do kontaktu

    Jesteśmy do Państwa dyspozycji codziennie w dni robocze w godzinach 8:00 - 16:00.