Administratorem danych osobowych jest Passimed Sp. z o.o prowadząca działalność gospodarczą pod adresem ul. Makuszyńskiego 15, 31-752 Kraków, NIP 678 319 52 81 oraz Numer KRS: 0000947964, adres poczty elektronicznej: biuro@passimed.pl.

    Zapraszamy do kontaktu

    Jesteśmy do Państwa dyspozycji codziennie w dni robocze w godzinach 8:00 - 16:00.